.

Thị xã Ba Đồn: Phổ biến kiến thức pháp luật cho các chức việc tôn giáo

Thứ Tư, 06/12/2017, 07:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội đồng giáo dục pháp luật thị xã Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật và cập nhật thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh cho các chức việc tôn giáo .

Theo đó, 80 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn và cán bộ làm công tác tôn giáo tại các xã, phường của thị xã đã được tiếp thu 4 chuyên đề: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh; một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Biển Việt Nam và tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và địa phương.

Hội nghị nhằm giúp cho các chức việc tôn giáo nắm bắt được những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh, đồng thời cập nhật tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và của địa phương.

Qua đó, đề cao trách nhiệm, uy tín của các vị chức việc tôn giáo trong công tác vận động quần chúng, nhất là đồng bào giáo dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường Giang-Hoài Thu