.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 của Bố Trạch đạt và vượt kế hoạch

Thứ Ba, 05/12/2017, 14:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 5-12, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Tham dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình chung có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của huyện duy trì đà phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng lương thực đạt 52.850 tấn/kế hoạch (KH) 46.300 tấn; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 23.660 tấn/KH 23.600 tấn; tổng thu ngân sách đạt 236 tỷ đồng/KH 188 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,3%/KH 2%... Việc giải quyết việc làm mới cho người dân được thực hiện tốt, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, đạt 35,2 triệu đồng/KH 35 triệu đồng. Chất lượng giáo dục trên địa bàn được nâng lên, có nhiều tiến bộ rõ nét; chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường. Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, trong đó công tác tuyên truyền các nhiệm vụ của năm 2017 được đẩy mạnh như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các chương trình hành động, đề án đột phá của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Các cấp ủy đảng cũng tập trung đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, quản lý gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình…

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, hội nghị đã thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2018 như: sản lượng lương thực đạt 46.500 tấn; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 24.200 tấn; tổng thu ngân sách 208 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 1,8%; thu nhập bình quân đầu người 39 triệu đồng/người/năm…

Để đạt được những chỉ tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch yêu cầu tập trung triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng như: tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác đào tạo nghề; nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân… Đồng thời, tiếp tục bám sát nội dung chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Bố Trạch đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục rà soát các xã đạt chuẩn nông thôn mới và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa tiến độ xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu cây trồng thích hợp cho vùng gò đồi, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại và bảo đảm vệ sinh môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất; phát triển du lịch, dịch vụ du lịch; tăng cường giảm nghèo theo hướng bền vững, đặc biệt đối với những xã khó khăn; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng…

Lê Mai