.

Thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2017

Thứ Ba, 05/12/2017, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lệ Thủy vừa tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2017.

Tại buổi thao giảng, các giảng viên tham gia thao giảng được chọn 1 trong 10 bài học nằm trong chương trình giảng dạy dành cho học viên lớp đảng viên mới năm 2017 để trình bày trong thời gian 30 phút.

Sau khi hoàn thành bài giảng, các giảng viên đã được Ban tổ chức thao giảng đóng góp ý kiến đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong phương pháp giảng dạy; việc chuẩn bị giáo án bài giảng và các yêu cầu cần thiết khác của người giảng viên.

Buổi thao giảng giúp các giảng viên có cơ hội học tập, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đây là căn cứ đánh giá đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)