.

Sớm ổn định hoạt động Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh

Thứ Hai, 13/11/2017, 14:08 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 13-11, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Xây dựng, Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa-Thể thao, Công thương và Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Ngày 22-9-2017, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án trực thuộc Sở Xây dựng và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ các ban quản lý dự án của các sở, ban, ngành; thời gian chính thức hoạt động từ ngày 1-11-2017.
 
Sau khi có quyết định thành lập, Ban quản lý dự án đã phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nội dung: tiếp nhận cán bộ, viên chức và các dự án hợp đồng tư vấn từ Ban quản lý dự án trực thuộc Sở Xây dựng; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm kế toán trưởng…
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chung Nguyên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy, việc bố trí kinh phí thuê trụ sở làm việc, lương cho cán bộ, mua sắm trang thiết bị, chuyển tiếp các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư về Ban quản lý dự án…
 
Sau khi được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở nghiên cứu toàn bộ hồ sơ từ Sở Văn hóa-Thể thao và thu thập thông tin từ các đơn vị có liên quan, Ban quản lý dự án kiến nghị một số vấn đề như: cho phép chủ đầu tư lập kế hoạch điều chỉnh lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời xử lý chuyển tiếp một số gói thầu đã thực hiện để bảo đảm quy định và tiết kiệm thời gian.
 
Đối với các gói thầu đã thực hiện và thanh toán, Sở Văn hóa-Thể thao hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, quyết toán để có cơ sở bàn giao đầy đủ cho Ban quản lý dự án…
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài lưu ý các sở, ngành cần tích cực quan tâm phối hợp để Ban quản lý dự án thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Liên quan đến các kiến nghị của Ban quản lý dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa-Thể thao, Kế hoạch-Đầu tư và Xây dựng nghiên cứu, phối hợp để giải quyết nhằm sớm ổn định hoạt động của Ban quản lý dự án. Đối với các dự án đã phê duyệt, triển khai, các sở, ngành sớm chuyển giao cho Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư để thực hiện theo chức năng đã quy định.
 
Đối với dự án xây dựng quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài chỉ đạo cần bảo đảm quy mô vừa phải; xem xét vị trí xây dựng tượng đài hợp lý. Đối với bản thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật tượng đài thì cần giữ nguyên như đã phê duyệt; thống nhất chất liệu tượng đài bằng đồng. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án thực hiện việc chuyển giao hồ sơ quản lý, thực hiện các công trình, dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 
Nguyễn Hoàng