.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Sáu, 10/11/2017, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017). Ngày 8-11, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại TDP Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trần Thắng tặng hoa cho đại diện chính quyền phường Quảng Phúc.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trần Thắng tặng hoa cho đại diện chính quyền phường Quảng Phúc.

TDP Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc hiện có 472 hộ với 2.430 khẩu, có trên 98% đồng bào theo đạo công giáo. Thời gian qua, nhân dân trong TDP đã đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn xây dựng cuộc sống mới, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhân dân trong TDP đã hiến 120m2 đất, 50m hàng rào, 147 ngày công để xây dựng 450m đường bê tông và các công trình khác. TDP cũng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của quê hương, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...

Đồng chí Trần Thắng đã phát biểu ghi nhận những thành tích đạt được của TDP Mỹ Hòa trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Đồng chí mong muốn nhân dân tiếp tục đoàn kết, gắn bó cùng cấp ủy, chính quyền phường Quảng Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho gia đình chính sách; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong TDP đã được nhận quà của UBMTTQVN thị xã. TDP cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trường Giang-Hồng Sâm