.

Thị xã Ba Đồn: Tiếp tục thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và bền vững

Thứ Sáu, 10/11/2017, 16:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-11, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2017.
Lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực toàn thị xã đạt 29.684 tấn, bằng 105% kế hoạch và tăng gần 4% so với năm 2017; trong đó lúa thực hiện được 4.958ha, năng suất đạt 56 tạ/ha, sản lượng 27.840 tấn và ngô diện tích 345ha, năng suất trên 53 tạ/ha, sản lượng 1.844 tấn.

Về chăn nuôi, do ảnh hưởng của 2 đợt lũ kép cuối năm 2016 làm cho đàn gia súc bị trôi, bị chết nhiều; giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng giá thành sản phẩm giảm nên người chăn nuôi bị thua lỗ, chưa mạnh dạn đầu tư trở lại làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ.

Đến nay, tổng đàn gia súc toàn thị xã đạt 33.503 con (bằng 96% kế hoạch), tổng đàn gia cầm đạt 221.663 con (bằng 94% kế hoạch). Dự ước đến hết năm 2017, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn thị xã đạt gần 12.000 tấn (bằng 98% kế hoạch); trong đó sản lượng khai thác 9.986 tấn và sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 1.798 tấn.

Hội nghị đã đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 như: tiếp tục thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững và bám sát với đề án tái cơ cấu nông nghiệp; áp dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; đưa sản phẩm nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, liên kết thị trường kinh doanh và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dịp này, UBND thị xã Ba Đồn đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Hiền Chi