.

Nâng cao hiệu quả các dự án về môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ Sáu, 10/11/2017, 16:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới về tình hình thực hiện các dự án môi trường trên địa bàn TP.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban quản lý dự án đã báo cáo về tình hình thực hiện dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới (vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á-ADB) và dự án môi trường bền vững các TP. duyên hải-tiểu dự án TP. Đồng Hới (vay vốn Ngân hàng thế giới-WB).

Đến nay, cả 2 dự án đã bảo đảm đủ điều kiện để bố trí vốn trung hạn 2018-2020 và năm 2018. Để dự án bảo đảm đúng tiến độ hoàn thành trong năm 2017 như đã cam kết với nhà tài trợ ADB và WB, Ban quản lý dự án đã thuê tư vấn lập dự án, thiết kế và dự toán, thẩm tra thiết kế và dự toán, trích đo bản đồ địa chính, giải phóng mặt bằng... Dự kiến nguồn vốn bố trí trong năm 2017 cho 2 dự án là hơn 75,4 tỷ đồng. Đến nay, vốn đối ứng đã bố trí cho 2 dự án là 39,9 tỷ đồng. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các thủ tục bảo đảm dự án triển khai như: bố trí nguồn vốn đối ứng, đền bù giải phóng mặt bằng, giảm trần nợ công và ký hiệp định phụ…
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang yêu cầu các bên có liên quan và Ban quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các phần việc nhằm nâng cao hiệu quả dự án. Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án phối hợp thực hiện có hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân; Sở Kế hoạch-Đầu tư xem xét, điều chỉnh các hạng mục dự án bảo đảm phù hợp với thực tế địa phương; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để thực thi các hạng mục dự án và giảm trần nợ công;…
 
Nguyễn Hoàng