.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 và Kết luận số 10 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 05/04/2017, 14:26 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 5-4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 và Kết luận số 10 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc và báo cáo viên Đảng ủy Khối.
ảnh. Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII).
Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, tiếp thu Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
Hội nghị cũng đã tiếp thu Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 31-3-2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Sau hội nghị, cấp ủy các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị đến từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân.
 
Đ.Nguyệt