.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thứ Ba, 04/04/2017, 16:19 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 4-4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 119 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, quý I năm 2017.
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được phổ biến Luật Đấu giá tài sản; Kế hoạch 394/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; một số quy định của Đảng và Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng; quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
Thông qua hội nghị, nhằm cung cấp và trang bị kiến thức pháp luật về đấu giá tài sản; nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng cho các báo cáo viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
 
D.C.H