.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thuế 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Bảy, 09/07/2016, 16:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-7, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự có đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế và Cục Thuế của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quang cảnh tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước, đồng thời chỉ đạo các Cục Thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, công tác quản lý nội ngành, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị.

Kết quả thu 6 tháng đầu năm 2016 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 393.546 tỷ đồng, bằng 48,6% so với dự toán và bằng 106,3% so với cùng kỳ. Đối với khoản thu nội địa, ước đạt 373.246 tỷ đồng, bằng 49,4% so với dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Số thu không tính tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 320.847 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó: thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 53,8% dự toán, tăng 22,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán, tăng 12,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,1% dự toán, tăng 16,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 75,2% dự toán, tăng 34,2%...

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, tiến độ thu của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt từ 50% dự toán trở lên), trong đó không tính tiền sử dụng đất thì có 16 địa phương đạt trên 55% dự toán; 57/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn 18 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán; 6 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015, do nguyên nhân khách quan...

Bên cạnh những thành quả đạt được, Tổng cục Thuế cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như: vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp so dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước chỉ đạt 40,3% dự toán, bằng 85,1% so cùng kỳ năm 2015, do tác động của giá dầu, khí giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp...

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành dự toán ngân sách Trung ương năm 2016, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm của 6 tháng cuối năm là: tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 3-6-2016 về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2016; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế; triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ (19-2006/NQ-CP, 36a/NQ-CP, 35/NQ-CP), đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2017-năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế; tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế; xây dựng kế hoạch cải cách giai đoạn 2016-2020 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Văn Minh