.

Khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 06/07/2016, 13:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-7, UBND tỉnh tổ chức buổi họp bàn biện pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM). Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình MTQGXDNTM tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình MTQGXDNTM tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình MTQGXDNTM tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch-Đầu tư, tính đến ngày 31-1-2016, tổng số nợ đọng XDCB tại các xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá cao, trong đó huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn có số nợ đọng nhiều nhất, chiếm trên 71%.

Đối với 30 xã trong tỉnh đã về đích NTM, đây là nhóm xã sẽ khó tìm nguồn vốn để xử lý nợ đọng vì trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách Trung ương sẽ không hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn từ nguồn vốn chương trình MTQGXDNTM (ngoại trừ 2 xã Quy Hoá, huyện Minh Hóa và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch tiếp tục được hỗ trợ từ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững).

Qua phân tích nguyên nhân khách quan, cho thấy: việc huy động các nguồn lực xây dựng NTM thời gian qua ở tỉnh đang gặp nhiều khó khăn; các nguồn huy động từ cộng đồng, nguồn quỹ đất của một số xã không đạt kế hoạch đề ra; do cơ chế hỗ trợ của Trung ương có sửa đổi từ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 (hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, trụ sở xã, trường học đạt chuẩn, trạm y tế, nhà văn hoá...) sang cơ chế hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8-6-2012 nên một số công trình thi công xong nhưng lại thiếu vốn để trả nợ...

Về nguyên nhân chủ quan, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, nhiều địa phương đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong khi chưa quan tâm đúng mức đến xử lý nợ đọng; năng lực chuyên môn, quản lý nguồn vốn cũng như giám sát quá trình thi công của nhiều địa phương còn hạn chế; chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc việc cân đối nguồn vốn dẫn đến vượt quá khả năng chi trả của địa phương.

Bên cạnh đó, khó khăn trong quá trình huy động vốn từ các doanh nghiệp, từ người dân dẫn đến nguồn vốn hạn hẹp cũng làm tăng số nợ đọng khi thực hiện chương trình. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho các địa phương là cần rà soát chính xác lại số nợ đọng, tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng trên nhằm tiếp tục thực hiện chương trình MTQGXDNTM đạt hiệu quả tích cực theo đúng lộ trình...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn thì những kết quả đạt được từ chương trình MTQGXDNTM trong giai đoạn vừa qua đã thể hiện sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương.

Tuy nhiên, để sớm giải quyết tình trạng nợ đọng XDCB, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát một cách cụ thể và chính xác số nợ đọng XDCB nói chung và nợ đọng xây dựng NTM nói riêng; trước mắt, hạn chế khởi công mới những công trình không quá bức thiết để ưu tiên nguồn vốn cho việc giải quyết nợ đọng; các địa phương đang tiến hành chương trình MTQGXDNTM, rà soát lại lộ trình, không quá đặt nặng vào việc hoàn thành nhanh các tiêu chí nhất là một số tiêu chí mà Trung ương dự kiến sẽ tiếp tục có sửa đổi...

Đồng chí cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo các xã tận dụng nguồn ngân sách từ đấu giá sử dụng đất để có nguồn vốn trả nợ các công trình XDCB...

Văn Minh