.

Lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thứ Ba, 05/07/2016, 14:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 5-7, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham dự có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố.
Các đại biểu dự lễ phát động.
Các đại biểu dự lễ phát động.
Trong những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động đã đem lại nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà. CVĐ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn dân cư, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Kế thừa và phát huy những kết quả của CVĐ này, đồng thời để phù hợp hơn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung cơ bản là: Toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; toàn dân đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; toàn dân đoàn kết, tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; toàn dân đoàn kết, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 
Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để CVĐ có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phù hợp với tình hình mới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên mặt trận từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; về vai trò, tác dụng và cách thức tổ chức thực hiện CVĐ.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao biển tượng trưng về xây dựng mô hình điểm cho Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao biển tượng trưng về xây dựng mô hình điểm cho Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố.
Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, thống nhất phân công trách nhiệm giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các phong trào thi đua; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện CVĐ; nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện CVĐ.
 
Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung của CVĐ, các mô hình, điển hình tập thể và cá nhân trong thực hiện CVĐ.
 
Đảng đoàn MTTQVN tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ. Các sở, ban, ngành, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương để vận dụng sáng tạo và có hiệu quả các nội dung của CVĐ.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh và chính quyền các cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện CVĐ một cách toàn diện, có hiệu quả...
 
Đ.V