.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh

Thứ Tư, 06/07/2016, 14:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, vụ sản xuất đông xuân được mùa khá toàn diện, năng suất và sản lượng lương thực tăng so với cùng kỳ. Dự ước sản lượng lương thực đạt 202.605 tấn, tăng 0,7% so cùng kỳ và vượt 5,6% kế hoạch. Sau khi thu hoạch vụ đông xuân, các địa phương đang tập trung triển khai sản xuất vụ hè thu bảo đảm lịch thời vụ. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá...

Tuy nhiên, do sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân các xã ven biển, các xã có hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm muối, dịch vụ nghề cá và các hoạt động liên quan đến du lịch, nhà hàng, khách sạn... Các chỉ tiêu về khai thác thủy sản, du lịch, dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ kéo theo giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp và tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm không đạt kế hoạch đề ra. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh giảm so với năm ngoái, ở mức trung bình của toàn quốc, ảnh hướng lớn đến hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, còn để người dân khiếu kiện ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 5,5% so với cùng kỳ, đạt 45,5% kế hoạch (KH) (KH cả năm tăng 8,0%, thực hiện cùng kỳ 6,6%); giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 1,2% so cùng kỳ, đạt 49,9% KH (KH cả năm tăng 4%, thực hiện cùng kỳ 3,6%); sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 20,26 vạn tấn, vượt 5,0% KH, bằng 100,7% cùng kỳ (KH vụ đông xuân 19,29 vạn tấn; cả năm 28,2 vạn tấn); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,0% so cùng kỳ, đạt 32,2% KH (KH cả năm tăng 10%, thực hiện cùng kỳ 9,3%); chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 8,3% so cùng kỳ (thực hiện cùng kỳ 8,5%); giá trị sản xuất dịch vụ tăng 6,2% so cùng kỳ, đạt 46,3% KH (KH cả năm tăng 9,5%, thực hiện cùng kỳ 8,5%); thu ngân sách trên địa bàn 1.364 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ, bằng 45,4% KH (dự toán cả năm 3.000 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.897 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ, đạt 40,8% KH (KH 12.000 tỷ đồng); giải quyết việc làm cho 1,92 vạn lao động, đạt 58,2% kế hoạch (KH cả năm 3,3 vạn lao động)...

Sau khi đại biểu các sở, ban, ngành tham gia ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016 rất khó khăn do sự cố môi trường biển gây ra mà tỉnh không lường trước được. Tình hình này còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp; hiệu quả của nền kinh tế. Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ hè thu, tiếp tục phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm, trong đó tăng tỷ lệ bò lai, lợn ngoại và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp. Tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp tục triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách hỗ trợ ngư dân do bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển theo chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn, các dự án mới đầu tư sản xuất ổn định. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động trong năm 2016 và làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về chuyển chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I để sớm triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ... Nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chú trọng các nơi có diễn biến tình hình phức tạp do bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Nông nghiệp-PTNT sớm làm việc với Bộ Tài nguyên-Môi trường và Bộ Nông nghiệp-PTNT để làm rõ 2 vấn đề có liên quan đến sự cố môi trường biển, đó là: biển đã sạch chưa và ăn cá biển có bảo đảm an toàn, đồng thời thông báo cho người dân địa phương được biết.

Tr. T