.

Quảng Ninh: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Năm, 09/06/2016, 13:29 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 9-6, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ và có đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử.
Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ và đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở huyện Quảng Ninh đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quán triệt, triển khai tích cực, đúng pháp luật và bảo đảm chất lượng, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trong toàn tỉnh.
 
Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, Quảng Ninh đã bầu đủ 31/31 đại biểu với cơ cấu thành phần người ứng cử gồm: 7 đại biểu nữ; 1 đại biểu người dân tộc thiểu số; 2 đại biểu trẻ tuổi; 11 đại biểu tái cử và không có đại biểu là người ngoài Đảng.
 
Ở cấp xã, đã bầu được 380/392 đại biểu, thiếu 12 đại biểu tại 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã thuộc 10 xã, thị trấn. Trong đó, có 100 đại biểu nữ; 15 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 65 đại biểu trẻ tuổi; 47 đại biểu ngoài Đảng và 206 đại biểu tái cử. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND hai cấp đạt 97%. Không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại.
 
Nhân dịp này, UBND huyện Quảng Ninh đã khen thưởng 12 tập thể và 17 cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ và có đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử.
 
H.Tr