.

Huyện uỷ Bố Trạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Sáu, 24/06/2016, 10:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-6, Huyện ủy Bố Trạch đã tổ chức hội nghị nhằm thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn có những khó khăn, thách thức nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả khá toàn diện: kinh tế tiếp tục phát triển, nông nghiệp được mùa, các hoạt động văn hóa xã hội triển khai khá đồng bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống của nhân dân được chăm lo về nhiều mặt; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy trình trên cơ sở bảo đảm tính dân chủ; chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện công tác kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, quản lý; đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015 gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)...

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Huyện ủy Bố Trạch đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, cụ thể: chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phê duyệt đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030 và đề án nâng cấp thị trấn Hoàn Lão lên đô thị loại IV theo đúng lộ trình; tạo điều kiện về thủ tục hành chính để phát triển các dự án, dịch vụ du lịch tại Phong Nha-Kẻ Bàng...

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt đi đôi với xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đảm bảo chất lượng, tính khả thi cao, đặc biệt là các nhiệm vụ đột phá; chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ 2 cấp sau bầu cử, đồng thời triển khai chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2016-2020...

Thanh Hải