.

Thường trực Tỉnh ủy: Công bố quyết định, thông báo về công tác cán bộ

Thứ Tư, 22/06/2016, 07:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-6-2016, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tham dự có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Văn phòng Tỉnh ủy cùng 6 đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm.       

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đã chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong dịp này, đồng thời mong muốn trên cương vị, chức trách mới được giao, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Đồng chí Trần Công Thuật đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng 6 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được phân công, điều động và bổ nhiệm trong đợt này. Tiếp đó, các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm đã phát biểu nhận nhiệm vụ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Danh sách các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.

2. Bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Ánh, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp-Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

4. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Quách Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

5. Điều động, bố trí đồng chí Trần Thanh Văn, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo.

6. Điều động, bố trí đồng chí Võ Minh Doang, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ngọc Mai