.

Hội nghị triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội xã, huyện năm 2017 theo quy trình MoSEDP

Thứ Tư, 22/06/2016, 18:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-6, Ban quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư tổ chức hội nghị triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) cấp xã, huyện năm 2017 theo quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH định hướng thị trường (MoSEDP) cấp xã, huyện. Tham dự có đại diện 110 xã trong và ngoài vùng mục tiêu dự án thuộc các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Tuyên Hóa.

 Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Dự án SRDP tỉnh Quảng Bình thực hiện theo Hiệp định tài trợ đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ IFAD ngày 27-11-2013. Một trong những nội dung quan trọng của dự án là thể chế hoá quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH định hướng thị trường hàng năm cấp xã (MoSEDP cấp xã) trên địa bàn tỉnh. Dự án đã phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư xây dựng quy trình MoSEDP cấp xã, tổ chức các lớp tập huấn quy trình MoSEDP cấp xã cho cán bộ các cấp có liên quan và áp dụng thí điểm trong công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trên toàn bộ 40 xã vùng dự án SRDP và các xã ngoài vùng dự án thuộc huyện Bố Trạch.

Qua quá trình thí điểm, quy trình MoSEDP cấp xã được cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch, chính quyền địa phương đánh giá cao bởi tính khoa học, logic và tiện ích. Với quy trình MoSEDP, chính quyền địa phương sẽ có được bản kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc ban hành Sổ tay MoSEDP cấp xã áp dụng trong công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã năm 2017 tại 40 xã vùng mục tiêu dự án SRDP là bước đi quan trọng, cần thiết, làm tiền đề để nhân rộng quy trình MoSEDP trong công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH tại 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý, khẳng định tính ưu việt, kết quả đạt được từ việc áp dụng thí điểm quy trình MoSEDP, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm áp dụng tốt hơn quy trình MoSEDP trong công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH huyện, xã năm 2017.

N.M-Văn Dự