.

Ủy ban bầu cử tỉnh bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Hai, 14/03/2016, 18:16 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-3, Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Từ ngày 3-3 đến đúng 17 giờ ngày 13-3, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 10 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV (trong đó 9 người được giới thiệu, 1 người tự ứng cử) và 100 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương thay mặt Uỷ ban bầu cử tỉnh đã bàn giao 9 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và 100 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, để chuẩn bị các thủ tục tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Riêng 1 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ được tiếp tục nghiên cứu, xem xét và giải quyết theo đúng quy định.

Theo báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ của Uỷ ban bầu cử tỉnh, trong 100 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có 31 hồ sơ ứng cử là nữ (chiếm 31%), 25 người tuổi trẻ (25%), 18 ngoài Đảng (18%), 3 đại diện các tôn giáo (3%), 3 đại diện các dân tộc thiểu số (3%) và 14 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 tái cử (14%)…

Đ.V