.

Khởi động kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Hai, 14/03/2016, 16:48 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-3, đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam do ông Masuda, Phó trưởng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam dẫn đầu, về khảo sát triển khai kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp tại tỉnh Quảng Bình. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng xã hội thích ứng thiên tai Việt Nam do JICA tài trợ (giai đoạn 2).
A
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác JICA.
Tại buổi làm việc, đại diện JICA đã báo cáo vắn tắt về tình hình lụt bão, công tác phòng chống và sự cần thiết của kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp tại tỉnh Quảng Bình; giới thiệu khái quát về xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp (IFMP) và định hướng xây dựng IFMP; tiến độ các hoạt động liên quan đến IFMP tại Quảng Bình...
 
Mục đích của dự án xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp tại tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường xã hội thích ứng thiên tai liên quan đến nước dựa trên hệ thống quản lý lũ lụt tổng hợp; nâng cao năng lực lập kế hoạch và thực hiện quản lý lũ lụt tổng hợp ở cấp Trung ương và các tỉnh mục tiêu của dự án.
 
Thời gian qua được sự giúp đỡ của JICA, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành triển khai lập kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp 2 bờ sông Gianh và sông Nhật Lệ với tổng nguồn vốn khoảng 3.200 tỷ đồng, đồng thời đưa ra các giải pháp công trình và phi công trình chống lũ; xây dựng sổ tay vận hành các hồ chứa và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
 
Bên cạnh đó, mục tiêu của IFMP nhằm hướng tới sự phát triển bền vững (cân đối nhu cầu phát triển và phòng chống rủi ro lũ lụt), tối ưu hoá lợi ích từ đồng bằng ngập lụt (bảo đảm an toàn sinh kế, giảm nghèo từ đó xác định vị trí dễ bị tổn thương), giảm thiểu thiệt hại về đời sống (dựa vào hệ thống dự báo, cảnh báo lũ và kế hoạch phòng ngừa đối với các đợt lũ đặc biệt), bảo vệ môi trường (hệ sinh thái và các dịch vụ vệ sinh)...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã tài trợ dự án xây dựng xã hội thích ứng thiên tai Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Đồng thời kiến nghị với JICA sớm xác định nguồn vốn để thực hiện các chương trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp Quảng Bình và hỗ trợ để Quảng Bình được tham gia giai đoạn 3 của dự án...
 
P.V