.

Bố Trạch tổng kết tình hình kinh tế-xã hội năm 2015

Thứ Ba, 24/11/2015, 23:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 24-11, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, về tình hình kinh tế-xã hội, huyện Bố Trạch đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: sản xuất nông nghiệp được mùa, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sử dụng giống mới được đẩy mạnh theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Năm 2015, sản lượng lương thực đạt 50.564,8 tấn (tăng 2,4% so với năm 2014); giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN thực hiện 669 tỷ đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ); thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,31%; công tác an sinh xã hội được quan tâm; đời sống nhân dân ổn định và có bước cải thiện; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Bố Trạch chủ trương nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 3.700 lao động...

Thanh Hải