.

Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Quảng Bình

Thứ Sáu, 20/11/2015, 10:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh Quân khu 4 vừa cử đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh ở tỉnh ta.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra Ban chỉ huy Quân sự Đồng Hới, Trường đại học Quảng Bình; nghe Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2015. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh Quân khu và Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp đã chủ động tham mưu, chỉ đạo có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng-an ninh; đã tổ chức được 79 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho gần 4.500 lượt cán bộ, đảng viên các đối tượng 3,4 và chức sắc, chức việc tôn giáo; 100% trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh cho học sinh, sinh viên; 100% đơn vị dân quân tự vệ lồng ghép nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng trong quá trình huấn luyện; công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho toàn dân luôn được chú trọng...

Từ thực tế kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được, nhất là kết quả công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng, đồng thời lưu ý một số nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện như:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, chỉ thị của cấp trên về công tác giáo dục quốc phòng-an ninh; chỉ đạo cơ quan quân sự, công an, biên phòng phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng-an ninh cho học sinh, sinh viên...

Lan Anh
(Bộ CHQS Quảng Bình)