.

Quảng Ninh: Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 29/10/2015, 20:23 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 29-10, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá tổng thể và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình. Tham dự có các đồng chí: Trần Hải Châu, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Phan Văn Khoa, TUV, Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh…
Đồng chí Trần Hải Châu, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
Đồng chí Trần Hải Châu, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào XDNTM giai đoạn 2011-2015.
Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM), với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn huyện có 3/14 xã đạt chuẩn xã NTM (Lương Ninh, Vĩnh Ninh và Hàm Ninh), chiếm 21,4%; 2 xã Võ Ninh và Xuân Ninh đạt 16 tiêu chí; xã Hiền Ninh 14 tiêu chí; xã Duy Ninh và Vạn Ninh 13 tiêu chí...
 
Toàn huyện ước đạt 203 tiêu chí (tăng so với năm 2011 là 145 tiêu chí), bình quân mỗi xã đạt 14,5 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; 14/14 xã đã hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu trung tâm, quy hoạch phát triển sản xuất và có quy chế quản lý quy hoạch...
 
Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện CTMTQGXDNTM trên địa bàn huyện Quảng Ninh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: chất lượng quy hoạch, đề án CTMTQGXDNTM ở một số xã chưa cao, hàng năm chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời; công tác quản lý quy hoạch chưa quan tâm đến quy hoạch phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; nhận thức của một số bộ phận cán bộ và người dân về XDNTM vẫn còn hạn chế.
 
Tại hội nghị, 4 tập thể và 4 cá nhân được UBND huyện khen tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào XDNTM giai đoạn 2011-2015.
 
H.Trà