.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Thứ Sáu, 23/10/2015, 09:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Cuối buổi chiều 22-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
 
 
d
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang, trúng cử Bí thư Tỉnh ủy, khóa XVI.

Tham dự hội nghị có 52 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, được Ban Chấp hành bầu làm Chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, điều hành công tác bầu cử.

d1
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Hoài và  đồng chí Trần Công Thuật, trúng cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang đã trình bày Đề án nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV chuẩn bị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử gồm 18 đồng chí để bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI và trên cơ sở trí tuệ của từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu một lần đủ số lượng 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đến, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Hoàng Đăng Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; bầu đồng chí Nguyễn Hữu Hoài và đồng chí Trần Công Thuật giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí; đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang trúng cử Bí thư Tỉnh ủy và 2 đồng chí: Nguyễn Hữu Hoài và Trần Công Thuật, trúng cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trọng Thái