.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI: Đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 23/10/2015, 10:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 23-10, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đảng bộ trực thuộc vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… Các đồng chí Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên họp.

>> Tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững "*"

>> Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

>> Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI: Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

d
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang, trúng cử Bí thư Tỉnh ủy, khóa XVI.     Ảnh: Trọng Thái
d1
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Hoài và  đồng chí Trần Công Thuật, trúng cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.         Ảnh: Trọng Thái
b
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, vào chiều 22-10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Trần Công Thuật được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đinh Công Hải, UVTV, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 19 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

b
Các đại biểu tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...  và biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020.

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

(sắp xếp theo vần a, b, c)

1    Lê Văn Bảo
2    Nguyễn Lương Bình
3    Nguyễn Đức Cường
4    Trần Hải Châu
5    Phạm Xuân Diệu
6    Trần Đình Dinh
7    Trần Tiến Dũng
8    Hoàng Minh Đề
9    Cao Văn Định
10    Phan Văn Gòn
11    Đinh Công Hải
12    Phạm Quang Hải
13    Phạm Thị Hân
14    Đinh Quang Hiếu
15    Nguyễn Hữu Hoài
16    Nguyễn Tiến Hoàng
17    Nguyễn Công Huấn
18    Nguyễn Huệ
19    Phan Mạnh Hùng
20    Nguyễn Thị Thanh Hương
21    Lê Công Hữu
22    Trần Vũ Khiêm
23    Phan Văn Khoa
24    Nguyễn Thị Lài
25    Đoàn Ngọc Lâm
26    Nguyễn Đức Lý
27    Nguyễn Văn Man
28    Nguyễn Thị Minh
29    Phạm Văn Năm
30    Trương An Ninh
31    Lê Minh Ngân
32    Đậu Minh Ngọc
33    Đinh Quý Nhân
34    Hồ An Phong
35    Trần Phong
36    Lê Văn Phúc
37    Nguyễn Ngọc Phương
38    Hoàng Đăng Quang
39    Nguyễn Xuân Quang
40    Nguyễn Trường Sơn
41    Từ Hồng Sơn
42    Hoàng Minh Tiến
43    Trần Quốc Tuấn
44    Trần Văn Tuân
45     Nguyễn Xuân Tuyến
46    Đinh Hữu Thành
47    Trần Thắng
48    Trần Công Thuật
49    Trần Thuynh
50    Phan Văn Thường
51    Trần Xuân Vinh
52    Nguyễn Thanh Xuân

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

(sắp xếp theo vần a, b, c)

1    Trần Hải Châu
2    Cao Văn Định
3    Đinh Công Hải
4    Nguyễn Hữu Hoài
5    Nguyễn Công Huấn
6    Nguyễn Thị Thanh Hương
7    Nguyễn Văn Man
8    Lê Văn Phúc
9    Hoàng Đăng Quang
10    Nguyễn Xuân Quang
11    Từ Hồng Sơn
12    Trần Thắng
13    Trần Công Thuật
14    Trần Văn Tuân
15    Trần Xuân Vinh

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

1.    Đinh Công Hải, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
2.   Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
3.    Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
4.    Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
5.    Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
6.    Lê Văn Sỹ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
7.    Trần Công Thố, Ủy  viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
8.    Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
9.    Hoàng Chí Linh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
10.    Trịnh Văn Cương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Trần Minh Văn