.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI: Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 22/10/2015, 21:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 22-10, tiếp tục chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận.

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

v
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Tiến Hành

Theo thông báo của Đoàn Chủ tịch, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã có 55 tham luận và ý kiến tham gia thảo luận Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Tại hội trường, tham luận của các đại biểu đã tập trung thảo luận Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về các lĩnh vực như: kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh và đối ngoại; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; công tác xây dựng Đảng...

b
Đoàn Chủ tịch bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Tiến Hành

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 52 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

b
Đoàn Chủ tịch bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Tiến Hành

Theo chương trình Đại hội, sáng 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Đảng bộ trực thuộc vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; công bố kết quả bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; công bố kết quả bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Tiến Hành

Trần Minh Văn