.

Minh Hóa bồi dưỡng nghiệp vụ quân sự xã, thị trấn

Thứ Tư, 23/09/2015, 09:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quân sự xã, thị trấn.

Trong thời gian 5 ngày, 75 học viên là cán bộ Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ được truyền đạt các nội dung phương pháp tổ chức diễn tập cụm chiến đấu trị an; hướng dẫn một số văn bản về công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập cụm chiến đấu trị an, hành động của Bí thư đảng ủy và Chủ tịch HĐND trong các cuộc họp; hướng dẫn xây dựng và báo cáo kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, hướng dẫn kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản và tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên cấp huyện, xã, thị trấn; bồi dưỡng phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện đội ngũ chiến thuật.

Về hậu cần kỹ thuật, các học viên được nắm vững về công tác đăng ký sổ sách hậu cần kỹ thuật, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương, đồng thời nâng cao trình độ, khả năng quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ xã, thị trấn, đơn vị tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)