.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và dự án Luật trưng cầu ý dân

Thứ Năm, 17/09/2015, 16:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 17-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và dự án Luật trưng cầu ý dân. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), trong đó, tập trung vào một số nội dung cụ thể như: cần hay không việc áp dụng tập quán vào Bộ luật Dân sự (sửa đổi); trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân của cá nhân; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; cơ chế thu giữ tài sản bảo đảm; điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản; lãi suất trong hợp đồng vay tài sản…

Đối với dự án Luật trưng cầu ý dân, các đại biểu đã nêu ý kiến, đóng góp vào một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; giải thích từ ngữ; những vấn đề Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân; những vấn đề trưng cầu ý dân; phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân; hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân; cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân; thẩm tra đề nghị trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; thông tin tuyên truyền về trưng cầu ý dân...

Ngọc Hải