.

Tổng kết 25 năm nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

Thứ Sáu, 18/09/2015, 14:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-9, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 1989-2015.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS tỉnh tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các tập thể.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các tập thể.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh (BCĐXDCS); các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí là thành viên BCĐXDCS tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan thường trực BCĐXDCS tỉnh. Về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng BCĐXDCS Quân khu 4 cùng các thành viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: 25 năm qua tỉnh ta triển khai nhiệm vụ XDCS trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác XDCS vững mạnh toàn diện (VMTD), cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh đó công tác XDCS của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Vì thế, cần đánh giá toàn diện kết quả công tác XDCS trong 25 năm qua, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định chủ trương, nhiệm vụ và những giải pháp XDCS trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XDCSVMTD, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo tổng kết 25 năm XDCS, xã, phường thị trấn VMTD, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu nêu rõ: Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 25 năm qua, BCĐXDCS các cấp đã triển khai tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Công tác XDCS xã, phường, thị trấn VMTD đạt nhiều hiệu quả tích cực. Tính đến nay, toàn tỉnh có 609 tổ chức cơ sở Đảng với 66.770 đảng viên, 100% thôn, bản có đảng viên (tăng 25% so với năm 1989). Công tác xây dựng chính quyền luôn được chú trọng. Công tác phát triển kinh tế luôn gắn với củng cố quốc phòng-an ninh ở cơ sở. Các địa phương, đơn vị đã cụ thể hoá, đưa các chỉ tiêu về kinh tế kết hợp với quốc phòng-an ninh vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Công tác xây dựng quốc phòng-an ninh cơ sở vững mạnh được tăng cường chú trọng cả về tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ, phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp sẵn sàng chiến đấu. 25 năm qua, cùng với đà tăng trưởng kinh tế, văn hoá-xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Về kết quả xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, hàng năm có từ 72-83,5% xã, phường, thị trấn đạt VMTD, không có cơ sở, xã, phường, thị trấn, cụm yếu kém…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến nhằm làm rõ hơn nguyên nhân của thành tựu đạt được trong 25 năm qua, những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo từ thực tiễn cơ sở trong quá trình XDCSVMTD; bổ sung các giải pháp để thời gian tới, công tác XDCSVMTD đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng biểu dương những thành quả trong công tác XDCS, xã, phường, thị trấn VMTD, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu của tỉnh ta trong 25 năm qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục và những nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai trong những năm tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang khẳng định những kết quả đã đạt được công tác XDCS, xã, phường, thị trấn VMTD, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu của tỉnh ta giai đoạn 1989-2015. Những năm tiếp theo, cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI); tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng-an ninh hàng năm; chăm lo xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, thôn xóm, khu dân cư; sau đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cần khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã  tặng bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác XDCSVMTD, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 1989-2015; 2 tập thể, 1 cá nhân được đề nghị Quân khu 4 tặng bằng khen.

Ngọc Mai