.

Triển khai Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Hai, 24/08/2015, 16:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-8, Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội thảo về Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, có 4 bộ tiêu chí đánh giá: Bộ tiêu chí dành cho công chức "Phó Giám đốc", Bộ tiêu chí dành cho công chức "Lãnh đạo cấp phòng và tương đương", Bộ tiêu chí dành cho công chức "Chuyên môn nghiệp vụ" và Bộ tiêu chí dành cho nhân viên "Hỗ trợ phục vụ".

Việc đánh giá sẽ dựa trên những tiêu chí như: hiệu quả công việc/năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, nội quy, quy chế; tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân để chấm điểm. Thang điểm tối đa mỗi Bộ tiêu chí là 100 điểm.

Đồng thời hội thảo cũng giới thiệu dự thảo về quy trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm. Quy trình này sẽ được đánh giá theo phương pháp 360 độ tức là ngoài việc cán bộ công chức, viên chức tự đánh giá phân loại thì cấp trên, lãnh đạo, Hội đồng đánh giá và đồng nghiệp cũng sẽ tham gia đánh giá cán bộ công chức, viên chức đó. Xếp loại đánh giá công chức sẽ có 4 mức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ≥ 90 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ 80-89 điểm; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 70-79 điểm, không hoàn thành nhiệm vụ < 70 điểm...

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đề nghị: Sở Nội vụ cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc UBND tỉnh triển khai cập nhật dữ liệu phần mềm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Sở Thông tin-Truyền thông là đầu mối tập hợp thông tin, yêu cầu sửa chữa bổ sung những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng; phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thành bộ tiêu chí, quy định đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã cần quán triệt sâu sắc Nghị định số 56/2015/NĐ-CP để chuẩn bị ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai Nghị định này...

Đ.Nguyệt