.

Sẽ tiến hành CPH Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trong tháng 9-2015

Thứ Sáu, 21/08/2015, 08:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 20-8, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh-Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Đồng Hới...

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Qua báo cáo của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt phương án cổ phần hoá (CPH) cho phép chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thành Công ty CP, đơn vị đã hoàn thành các thủ tục để thực hiện theo kế hoạch.

Cụ thể, Công ty đã tiến hành bán CP ra bên ngoài, 100% cán bộ, viên chức và người lao động đều tham gia mua CP. Công ty cũng đã xây dựng dự thảo Điều lệ hoạt động và phương án sản xuất trong 5 năm đầu sau khi CPH. Đến thời điểm này, Công ty đã hoàn tất các công việc để tiến hành đại hội cổ đông thành lập Công ty CP…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị CPH đúng tiến độ của Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị, đồng thời yêu cầu đơn vị hoàn tất các bước chuẩn bị để tiến hành đại hội cổ đông, chuyển sang hoạt động theo phương thức CPH vào tháng 9-2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang cũng đề nghị Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Nội vụ cùng các sở, ban, ngành liên quan giúp Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông; Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động đạt hiệu quả, phục vụ tốt các sự kiện lớn của thành phố Đồng Hới và tỉnh trong thời gian tới.

Tr.T