.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 20/08/2015, 16:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, ngày 20-8, Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

>> Đoàn kết, phấn đấu, xây dựng thị xã phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại "*"

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thị ủy khóa XXIII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã đánh giá và khẳng định những thành tựu đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII và làm sáng tỏ 6 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thị xã, trong đó xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị uỷ nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trần Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thị uỷ; các đồng chí Phan Xuân Khánh và Phạm Duy Quang được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn khoá XXIV cũng đã bầu 7 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ và bầu đồng chí Hoàng Phú Hậu tái cử chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu chính thức gồm 22 đồng chí đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hiền Chi