.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước

Thứ Tư, 26/08/2015, 19:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-8, Sở Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28-8-1945 - 28-8-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đến dự có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức Nhà nước

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Nội vụ
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Nội vụ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã đọc diễn văn khai mạc ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của ngành Nội vụ qua các thời kỳ lịch sử.

Diễn văn nêu rõ: Ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời ra tuyên cáo: “Ủy ban Dân tộc giải phóng đã quyết định tự cải tổ, mời thêm một số nhân sỹ tham gia Chính phủ để gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà Quốc dân đã giao phó cho”. Trong cơ cấu Chính phủ có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Đó là mốc son đã đi vào lịch sử, là ngày khai sinh Bộ Nội vụ và đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Đến ngày 17-4-2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg lấy ngày 28-8 hàng năm làm “Ngày truyền thống của ngành Tổ chức Nhà nước”. 

Gắn liền với các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh ta đã không ngừng trưởng thành qua các thời kỳ lịch sử, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp các cấp, các ngành; xây dựng chính quyền cơ sở; xây dựng, phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; công tác cải cách hành chính; quản lý, điều chỉnh địa giới hành chính, công tác thi đua-khen thưởng, quản lý Nhà nước về tôn giáo, văn thư, lưu trữ...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ).

Với chức năng của mình, Sở Nội vụ đã tham mưu công tác tổ chức bộ máy theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, điều kiện của địa phương như: tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố theo hướng tinh gọn; thành lập một số đơn vị sự nghiệp đặc thù nhằm phục vụ cho các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như: chính sách đào tạo, thu hút nhân tài, chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nhờ đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. Đến nay đã có 7/8 huyện, thị xã, thành phố áp dụng một cửa liên thông hiện đại, 157/159 xã, phường, thị trấn áp dụng "một cửa”. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên.

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những nội dung cơ bản về các hoạt động liên quan đến tôn giáo, góp phần quan trọng vào việc giải quyết đúng chính sách, pháp luật và các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; củng cố niềm tin của đồng bào tôn giáo vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành Tổ chức Nhà nước qua 70 năm xây dựng và phát triển, đồng thời, nhấn mạnh một số yêu cầu như: ngành Tổ chức Nhà nước cần tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, phục vụ tốt những nhiệm vụ được giao; thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước thực sự có hiệu quả, công khai, minh bạch; tiến hành xây dựng và triển khai hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong tình hình mới phù hợp với bối cảnh đất nước và tình hình của địa phương.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Nội vụ và Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân; trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 1 tập thể.

Diệu Hương