.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Lệ Thuỷ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020

Thứ Bảy, 22/08/2015, 15:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 21-8, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thuỷ. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đ/c Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận buổi làm việc
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận buổi làm việc.

7 tháng đầu năm 2015, tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới  (CTMTQGXDNTM) của huyện Lệ Thuỷ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Tính đến ngày 15-8, tổng số vốn huy động toàn huyện ước đạt hơn 146 tỷ đồng. Sau hơn 4 năm triển khai chương trình, đến nay, huyện Lệ Thuỷ đã có 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí; 5 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 12 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 6 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Trong năm 2015, huyện Lệ Thuỷ có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM là xã An Thuỷ, Mai Thuỷ và Mỹ Thuỷ. Các địa phương này đang đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng kế hoạch.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thuỷ trong việc triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM, đồng thời yêu cầu địa phương cần có phương án cụ thể để huy động có hiệu quả các nguồn lực, trong đó, chú trọng việc củng cố thế trận lòng dân, lấy nhân dân làm chủ thể trong XDNTM; UBND huyện Lệ Thủy cần tập trung chỉ đạo để 3 xã An Thủy, Mai Thủy và Mỹ Thủy sớm về đích trong năm 2015; tăng cường công tác tuyên truyền, coi trọng việc chuyển đổi các mô hình Hợp tác xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần xây dựng lộ trình XDNTM hợp lý và cân đối các nguồn lực để phù hợp với lộ trình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2020 theo đúng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Diệu Hương