.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Bảy, 15/08/2015, 14:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy cùng 185 đại biểu là đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 3.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

>> Tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo và tích cực tham gia với doanh nghiệp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đổi mới công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, huy động các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; chủ động thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và hậu quả của thiên tai; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong đó, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo và tích cực tham gia cùng doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh có tổng doanh thu đạt 33.094 tỷ đồng; trong đó có 21 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm, chiếm 30,8%. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 4.218 tỷ đồng, so với giai đoạn 2006-2010 tăng 740,7%; có 44 đơn vị đạt lợi nhuận sau thuế đạt trên 10%, chiếm 64,7% trên tổng số đơn vị trực thuộc. Tổng giá trị đầu tư sản xuất, kinh doanh 5 năm đạt 1.372 tỷ đồng, có doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cơ sở sản xuất hơn 100 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hằng năm đạt gần 18 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các đơn vị sản xuất bình quân đạt 17,5%/năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tích cực lãnh đạo việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, có 5 doanh nghiệp Nhà nước của Trung ương và 6 doanh nghiệp địa phương trực thuộc Đảng bộ Khối đã tiến hành sắp xếp lại mô hình quản lý, xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Đến nay, phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện rà soát, phân loại và xác định danh mục ngành nghề chính và ngành nghề liên quan; tiến hành sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc...

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chú trọng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo kiện toàn 48 lượt cấp ủy cơ sở; thành lập mới và tiếp nhận 9 tổ chức cơ sở Đảng; chuyển giao và giải thể 4 tổ chức Đảng. Đến nay, Đảng bộ Khối có 68 đảng bộ, chi bộ cơ sở, tăng 6 tổ chức cơ sở Đảng (11,5%) so với đầu nhiệm kỳ. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp, thực chất và đúng quy định; bình quân hàng năm, có 83,1% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 37,4% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu), tăng 2,1% so nhiệm kỳ trước; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 14,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Đồng thời tập trung lãnh đạo và định hướng các doanh nghiệp chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh; tích cực và chủ động tham gia các chương trình trọng điểm của tỉnh; cải thiện đời sống và tạo việc làm cho công nhân lao động…

Từ đó phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp từ 10%/năm trở lên, bình quân chung của toàn khối là 12%/ năm. 100% doanh nghiệp nộp đủ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật, năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên. 100% doanh nghiệp làm ăn có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. Giải quyết đủ việc làm thường xuyên cho 100% lao động ở các doanh nghiệp. Thu nhập của người lao động hàng năm bình quân tăng 10% trở lên. 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động... cho người lao động.

100% các đơn vị thực hiện tốt học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Có 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cần tập trung lãnh đạo làm cho các doanh nghiệp thấy được thực chất mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ đó có biện pháp tích cực để tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo hướng hiệu quả, có chiến lược phù hợp, trước hết là chiến lược sản phẩm, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, từng bước chủ động hội nhập quốc tế bảo đảm đủ sức cạnh trạnh trong nước và khu vực...

Đại hội được tiến hành đến ngày 16-8.

Hương Trà