.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 12/08/2015, 16:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-8, Đảng bộ huyện Lệ Thủy tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban,ngành và Văn phòng Tỉnh ủy. Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh,huyện Lệ Thủy qua các thời kỳ và 250 đại biểu đại diện cho 10.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy đã nỗ lực phấn đấu, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng; hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 9,55%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Năm 2015, tỷ trọng nông nghiệp của huyện Lệ Thủy chiếm 36%; công nghiệp chiếm 27%; dịch vụ chiếm 37%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/năm, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn tăng khá, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm 15,2%/năm; năm 2015 thu ngân sách ước đạt trên 100 tỷ đồng.

Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị. Hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng phát triển. Huyện cũng đã huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Nhờ vậy, diện mạo nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục-đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến cuối năm 2015 ước còn khoảng 5%. Quốc phòng-an ninh được giữ vững và tiếp tục tăng cường, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm thường xuyên. Đảng bộ đã kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức Đảng, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm theo chủ trương vừa chú trọng phát triển về số lượng, vừa coi trọng chất lượng; tích cực tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp luôn được chú trọng và có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Lệ Thủy trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới như: tranh thủ huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển văn hoá-xã hội; tăng cường quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đảm bảo quốc phòng-an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; làm tốt công tác cán bộ; coi trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ phẩm chất chính trị vững vàng, có đủ năng lực, trình độ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ huyện Lệ Thủy chú trọng phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, nói và làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tăng cường hơn nữa công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; chăm lo công tác quản lý, giáo dục đảng viên…

Trong phiên khai mạc, các đại biểu dự Đại hội cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy sẽ bế mạc vào ngày 13-8.

Nguyễn Hoàng