.

Bố Trạch: Tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

Thứ Sáu, 14/08/2015, 09:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-8, huyện Bố Trạch đã tổ chức tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu (VMTD, cụm ATLC, SSCĐ).

Xác định xây dựng cơ sở xã, thị trấn VMTD, cụm ATLC, SSCĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong 25 năm qua, huyện Bố Trạch đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các lĩnh vực của công tác xây dựng cơ sở.

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Huyện ủy Bố Trạch đã chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng quy chế, kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung vào 5 nội dung gồm: xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về chính trị, xây dựng “Thế trận lòng dân”; đẩy mạnh phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với tăng cường quốc phòng-an ninh ở cơ sở; củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang huyện; xây dựng đời sống văn hóa - xã hội ở cơ sở; thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện trong những năm qua cơ bản ổn định, kinh tế đạt được nhiều kết quả quan trọng, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và lực lượng vũ trang huyện luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những kết quả đã đạt được, những cách làm hay và cả những hạn chế trong quá trình xây dựng cơ sở VMTD, ATLC, SSCĐ trên địa bàn thời gian qua; đồng thời đề xuất, triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh Hải