.

Ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Tư, 15/07/2015, 17:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 15-7, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 15 và bước vào ngày làm việc đầu tiên. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp.

>> Sáng nay 15-7, khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lương Ngọc Bính khẳng định: Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh được tổ chức sau kết thúc thành công kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thời điểm mà toàn thể Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015-năm cuối của kế hoạch 5 năm 2010-2015, thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp cùng với sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Trung ương nên tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn. Việc triển khai công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch ở một số địa phương chưa thật đồng bộ, chặt chẽ. Nắng nóng kéo dài gây nhiều khó khăn cho sản xuất vụ hè thu; tình trạng cháy rừng đã xảy ra ở một số địa phương. Hiệu quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn thấp. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa thật sự đáp ứng yêu cầu. An ninh nông thôn một số nơi vẫn còn phức tạp, nhất là những địa phương thực hiện dự án giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về thi hành pháp luật và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân có mặt chưa thấu đáo, kịp thời.

Đây là những vấn đề hệ trọng và cấp bách đòi hỏi HĐND tỉnh cần phải có những quyết sách đúng đắn để nắm vững thời cơ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 do HĐND tỉnh đề ra. Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2015 mà còn là tiên đề quan trọng cho cả giai đoạn 2016-2020.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh đã thực đúng chức năng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND đã tích cực triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân; hoạt động giám sát được chú trọng, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà; công tác tổ chức kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm nhiều hơn. Mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể ngày càng được tăng cường, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hiện hoạch năm 2015. Đánh giá tổng quát việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nên tình hình kinh tế-xã hội đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng 6,9%. Sản xuất nông nghiệp ổn định, vụ đông xuân được mùa, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng, các ngành dịch vụ, nhất là du lịch có sự phát triển đột phá, đưa giá trị dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 8,5% (kế hoạch cả năm 9%); thu ngân sách 1.357,3 tỷ đồng, đạt 54,3% dự toán. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là một số công trình trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khả quan với nhiều năm liên tục Quảng Bình được bầu chọn đứng đầu cả nước về chỉ số PAPI. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua một số nghị quyết.

Buổi chiều, kỳ họp tiến hành phiên thảo luận với nội dung về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và các báo cáo, tờ trình. Phiên thảo luận tiếp tục diễn ra trong sáng 16-7; chiều cùng ngày, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngọc Mai