.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Thứ Năm, 04/06/2015, 17:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-6, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ thời gian tới. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan…

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt công tác tham mưu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành; tham mưu triển khai đề án cơ cấu việc làm, quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng, góp phần giữ vững ổn định tổng biên chế trong các cơ quan hành chính ở các sở, ngành và địa phương. Công tác xây dựng chính quyền đạt nhiều hiệu quả tích cực với việc triển khai Đề án tuyển chọn và bố trí sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc hệ chính quy, công lập làm cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đến nay đã có 4 huyện, thành phố triển khai phỏng vấn, dự kiến tuyển chọn 30 công chức, trong đó có 5 trường hợp đã hợp đồng làm việc theo quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23-8-2012 của UBND tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012-2015. Việc tuyển dụng công chức đã thực hiện bảo đảm quy trình, công khai, minh bạch.

Về kế hoạch tuyển chọn công chức đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc và người đang hợp đồng làm việc theo quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10-11-2011 của UBND tỉnh, đã tuyển dụng được 42 công chức theo thông báo số 666-TB/UB; thẩm định và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xét tuyển đặc cách 57 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc. Thực hiện chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học, đến nay đã tuyển chọn được 279 người, trong đó khối chính quyền 228 người, khối Đảng, đoàn thể 51 người.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến quan trọng với việc triển khai đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 21 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự UBND quản lý. Công tác cải cách hành chính và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đẩy mạnh. Chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh hàng năm tăng (năm 2014 tăng 8 bậc so với năm 2013); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi) 4 năm liên tục đứng đầu cả nước. Về thu hút, đào tạo nhân tài, Sở đã tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hút 40 người, gồm: 1 tiến sĩ, 33 thạc sĩ và 6 đại học. Quy hoạch đào tạo sau đại học 234 người, trong đó quy hoạch đào tạo 205 thạc sĩ và 29 tiến sĩ…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực tuyển dụng viên chức, hiệu quả hoạt động của các hội đoàn thể, đề nghị điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp trong quá trình tuyển dụng, phân cấp quản lý cán bộ ngành Giáo dục-Đào tạo, các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Sở Nội vụ trong thời gian qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau: Sở Nội vụ cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong hoạt động.

Trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có, cần tiến hành rà soát để quy định lại chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị hoặc sáp nhập, phù hợp với điều kiện hiện tại. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để nâng cao khả năng và hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo… Về một số kiến nghị, đề xuất của ngành, tỉnh sẽ xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Ngọc Mai