.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư

Thứ Ba, 16/06/2015, 17:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy, kinh tế-xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,9%; sản xuất nông nghiệp ổn định, vụ đông xuân được mùa, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là một số công trình trọng điểm; lĩnh vực văn hóa-xã hội có những chuyển biến tiến bộ; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,9% (KH cả năm tăng 7,5%, thực hiện cùng kỳ 7,8 %); giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 3,6% (KH cả năm tăng 3,5%, thực hiện cùng kỳ 4,6%); sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 200.056 tấn, vượt 4,38% KH, bằng 100,09% cùng kỳ (KH cả năm đạt 28 vạn tấn, vụ đông xuân 19,15 vạn tấn); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,3% (KH cả năm tăng 10%, thực hiện cùng kỳ 10,2%); chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so cùng kỳ (thực hiện cùng kỳ 8,3%); giá trị sản xuất dịch vụ tăng 8,5% (KH cả năm tăng 9%, thực hiện cùng kỳ 7,4 %); thu ngân sách trên địa bàn 1.389,5 tỷ đồng (dự toán cả năm 2.500 tỷ đồng), bằng 56% dự toán địa phương; giải quyết việc làm cho 1,62 vạn lao động, đạt 55,9% kế hoạch (KH cả năm 3,2 vạn lao động); tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế đạt 68,5% (KH đạt 80,5%);tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% (tỷ lệ hộ nghèo còn 6,67%; kế hoạch giảm 3,5-4%); tỷ lệ phổ cập THCS đạt 99,4% xã, phường, thị trấn (KH đạt 100%).

Tuy vậy, một số chỉ tiêu tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt so với kế hoạch năm đề ra như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm.

Sau khi nghe đại biểu các sở, ban, ngành tham gia ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm là hết sức quan trọng, tạo đà để tỉnh ta hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra. Đối với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp, nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, một số lĩnh vực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, ngoài lý do khách quan, có một phần là do trách nhiệm, năng lực điều hành của các cấp, các ngành còn có mặt hạn chế, việc chỉ đạo, điều hành ở một số khâu, một số việc có lúc thiếu chủ động, kịp thời.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính-ngân sách; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp; hiệu quả của nền kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước...

Tr.T