.

Tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi dự án SRDP

Thứ Tư, 24/06/2015, 14:11 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 24-6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án phát triển bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (dự án SRDP) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo Ban quản lý (BQL) và các thành viên Ban chỉ đạo dự án SRDP.
Đồng chí TRẦN VĂN TUÂN, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.
Tại cuộc họp, đại diện BQL dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2015. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, dự án đã tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực thi dự án, đặc biệt là cán bộ cấp xã. Các khóa đào tạo được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, học viên được kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực, từ đó phân nhóm học tập và áp dụng phương pháp đào tạo phù hợp, kiểm tra cuối khóa để đánh giá khả năng tiếp thu, chất lượng đào tạo từ đó có hướng đào tạo và đào tạo lại.
 
BQL dự án đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2015, điều chỉnh các biên bản thỏa thuận, xây dựng và phát hành các sổ tay hướng dẫn, hoàn thiện các kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị, tạo tiền đề cho việc xây dựng MoSEDP năm 2016. Bên cạnh đó, BQL dự án đã và đang hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xây dựng các tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu và đầu tư hợp tác công-tư… Về cơ bản, các hợp phần của dự án đã hoàn thành các công việc chính theo kế hoạch 6 tháng đề ra.
 
Về tình hình giải ngân, lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt trên 33,8 tỷ đồng; trong đó, giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2015 là trên 17,8 tỷ đồng, đạt 12% so với kế hoạch công tác và ngân sách năm 2015. Giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt khoảng 23,5 tỷ đồng, đạt 16% so với kế hoạch công tác và ngân sách năm 2015.
 
Trong 6 tháng cuối năm, BQL dự án đề ra kế hoạch để triển khai như: công tác tập huấn, đào tạo cho các thành viên và nhóm tại các xã, huyện thực hiện dự án; kiểm tra, đôn đốc triển khai thi công và nghiệm thu hoành thành công trình đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng công; tập trung tháo gỡ các khó khăn, tìm kiếm đơn vị có khả năng đối ứng để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo nhằm hoàn thành việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là rừng nghèo kiệt sang rừng trồng sản xuất; xây dựng, tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động quản lý tri thức…
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tuân đánh giá cao sự bắt nhịp kịp thời của dự án, các nội dung của dự án được triển khai tương đối đồng đều, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra; ghi nhận sự tuân thủ nghiêm túc của các thành viên dự án đối với các yêu cầu do các chuyên gia đưa ra trong quá trình làm việc.
 
Để dự án tiếp tục triển khai có hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành. Cụ thể, đề nghị BQL dự án phải có kế hoạch để giải quyết những tồn tại, vướng mắc; giao BQL dự án phân định rõ những nội dung của các ngành, các địa phương để thực hiện có hiệu quả. Sở Công thương có vai trò tìm kiếm thị trường, kêu gọi các nhà đầu tư; Hội Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh tìm kiếm lồng ghép các dự án vào dự án SRDP; Sở Tài chính có văn bản giao các nguồn vốn cho Hội Phụ nữ để quản lý…
 
Lê Mai