.

Tháng 9-2015, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần IV

Thứ Hai, 22/06/2015, 16:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần IV năm 2015 dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 7 đến 14-9 với chủ đề "Phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi”, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020”.

Theo đó, các hoạt động chính của đại hội bao gồm: trưng bày ảnh về hoạt động các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2011-2015; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các Cụm, Khối thi đua của tỉnh trước và sau đại hội; giao lưu với các điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015...

Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần IV là dịp để tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các ngành nghề, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân... trong 5 năm qua; đồng thời phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Được biết, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần IV sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Sun Spa Resort (Bảo Ninh, TP Đồng Hới) và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Bình.

T.M.Văn