.

Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào "Dân vận khéo" ngành Tư pháp

Thứ Hai, 22/06/2015, 16:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào “Dân vận khéo” ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Những năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã được ngành Tư pháp quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu sát và thực chất. Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng và tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều phong trào thi đua như: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác; cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngành Tư pháp Quảng Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới; ngành Tư pháp Quảng Bình giúp xã Hóa Phúc giảm nghèo; ngành Tư pháp hướng về biển đảo quê hương… được triển khai đồng bộ, hướng về cơ sở và đi vào chiều sâu.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khenUBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Trong 5 năm qua, đã có 53 tập thể được công nhận tập thể lao động tiến tiến; 17 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 99 tập thể được tặng giấy khen của giám đốc sở; 4 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 tập thể được tặng bằng khen của Bộ Tư pháp; 2 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Tư pháp; 7 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành …

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua trong ngành Tư pháp vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: kết quả một số phong trào thi đua chưa cao; công tác tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến còn ít; nguồn lực làm công tác thi đua còn hạn chế; cán bộ làm công tác thi đua còn kiêm nhiệm nên phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác thi đua…

Hội nghị đã giành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận nhằm đề ra  những phương hướng, nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua thi đua khen thưởng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua mang tính trọng tâm; coi trọng và tăng cường công tác xây dựng và nêu gương các điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp chăt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể ở đơn vị để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả đối với các phong trào thi đua…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong phong trào thi đua thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: không ngừng đổi mới nội dung và hình thức công tác thi đua, gắn công tác thi đua với công tác chính trị, công tác cán bộ; chú trọng sơ kết, tổng kết để phát hiện điển hình tiên tiến để từ đó nhân rộng ra toàn ngành; tiếp tục củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng; chú trọng công tác dân vận chính quyền…

Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; 8 tập thể, 15 cá nhân đã được Sở Tư pháp tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong công tác Tư pháp.

Ngọc Hải