.

Huyện ủy Bố Trạch: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015

Thứ Năm, 18/06/2015, 14:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 17-6, Huyện ủy Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 và tổng kết đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Những năm qua, Huyện ủy Bố Trạch đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đồng thời chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát đến cấp ủy, các tổ chức và đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 142 chuyên đề đối với 324 lượt tổ chức và 462 đảng viên. Qua kiểm tra các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã phát hiện 18 đảng viên vi phạm. Các cấp ủy cơ sở đã giám sát 690 cuộc, 39 chuyên đề đối với 116 chi ủy, chi bộ và 264 đảng viên. Qua giám sát đã phát hiện 4 chi ủy, chi bộ và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Công tác kiểm tra tập trung chủ yếu ở các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trên những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; các cuộc kiểm tra đều tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc thủ tục, có kết luận khách quan, tạo được sự đồng tình trong đảng bộ và nhân dân. Qua đó giúp tổ chức đảng nắm chắc tình hình, đánh giá đúng phong trào cơ sở để từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát thực tế.

Về đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, có thể khẳng định đại hội của các tổ chức cơ sở đảng đã diễn ra đúng yêu cầu và nội dung đề ra, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Các nội dung của đại hội được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và thống nhất; đại biểu tham dự đại hội đã tập trung trí tuệ, phát huy trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, đơn vị được giữ vững; đơn thư tố cáo, khiếu nại trước và trong đại hội giảm đáng kể so với nhiệm kỳ trước.

Kết quả đại hội của các tổ chức cơ sở đảng sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII sắp tới.

P.V