.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Cho ý kiến về các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá

Thứ Hai, 29/06/2015, 16:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 29-6, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên  Hoá, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tuyên Hoá, báo cáo quá trình chuẩn bị các nội dung của đại hội và trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020...

Sau khi nghe các báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá và ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vào các nội dung của Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá; đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản đồng tình và thống nhất với dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020...

Các báo cáo của Huyện uỷ Tuyên Hoá đã bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các báo cáo được Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá chuẩn bị khá công phu, chu đáo, phát huy được trí tuệ của cấp uỷ, của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Nội dung kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được và khuyết điểm hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 cần viết khái quát cô đọng hơn, đồng thời cần làm rõ 3 nội dung đột phá, trong đó đi sâu định hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của huyện là trồng rừng kinh tế, chăn nuôi và sản xuất vật liệu xây dựng...; cần xem xét lại một số chỉ tiêu có tính định hướng để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung, điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cụ thể, theo hướng thể hiện sự quyết tâm cao hơn.

Trong các giải pháp cần chọn 1-2 giải pháp trọng tâm trọng điểm, có tính đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ đưa kinh tế-xã hội huyện phát triển nhanh và bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng tình với đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020. Đề án đã bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bảo đảm tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ trong cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá cần tăng cường công tác tuyên truyền kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở; tiếp tục phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo không khí chính trị tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất thời gian Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá vào ngày 19-7.

Tr.T