.

Phấn đấu cuối năm 2015, huyện Tuyên Hoá sẽ không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 09/05/2015, 10:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Tuyên Hoá về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) thời gian qua. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và huyện Tuyên Hoá...

 

Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo từ Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM huyện Tuyên Hoá cho biết, với đặc thù huyện miền núi còn lắm khó khăn, hầu hết các địa phương trên địa bàn đều có xuất phát điểm các tiêu chí đạt thấp... Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện nhà, đến nay Tuyên Hóa đã gặt hái được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận trong lĩnh vực XDNTM.

Tính đến ngày 2-2-2015, tổng số tiêu chí về XDNTM của huyện Tuyên Hóa đạt được là 140 tiêu chí (trung bình đạt 7,37 tiêu chí/xã), trong đó, có 4 xã đạt 10 đến 13 tiêu chí (tăng 4 xã so với năm 2011); 12 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (tăng 10 xã so với năm 2011); 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 14 xã so với năm 2011). Tổng số tiêu chí về NTM đạt được của huyện Tuyên Hoá tăng thêm trong 4 năm trở lại đây là 91 tiêu chí...

Nhìn chung, từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM đến nay, huyện Tuyên Hóa đã chú trọng lựa chọn tiêu chí giao thông nông thôn để làm khâu đột phá. Nhờ đó, hiện toàn huyện đã cứng hóa được hơn 107km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, tu bổ thêm 19 công trình thủy lợi…

Trong 4 năm trở lại đây, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 520 nghìn mét vuông đất các loại và nhiều cây cối, tài sản để mở rộng mặt bằng đường giao thông nông thôn với trị giá trên 51 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí liên quan tới những lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, phát triển y tế, xây dựng đời sống văn hóa; quốc phòng-an ninh… ở huyện Tuyên Hoá cũng gặt hái được rất nhiêu kết quả tích cực.

Cụ thể, hiện Tuyên Hoá có 29 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 13/19 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 và hầu hết các trạm y tế ở địa phương đều được xây dựng kiên cố, có bác sỹ phục vụ; 64 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá... Tổng mức đầu tư XDNTM của huyện Tuyên Hóa trong 4 năm (từ 2011 đến nay) đạt trên 520 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 60 tỷ đồng. Tại thời điểm này, Tuyên Hoá đang tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thực hiện XDNTM tại 19 xã trên địa bàn và phấn đấu sẽ có 1 xã về đích NTM trong năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân đã biểu dương những thành quả đạt được trong lĩnh vực XDNTM của huyện Tuyên Hoá thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM tuy còn lắm khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Tuyên Hóa vẫn gặt hái được nhiều kết quả rất tích cực. Điển hình là việc huy động nguồn lực trong nhân dân và cán bộ để tập trung đầu tư cho NTM; đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo như cơ chế thưởng nóng, hỗ trợ về xi măng trong xây dựng đường giao thông nông thôn...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, mặc dù đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan trong XDNTM nhưng Tuyên Hoá vẫn đang tập trung về đầu tư xây dựng hạ tầng mà chưa thực sự chú trọng tới các tiêu chí cần ít kinh phí (như các tiêu chí liên quan tới lĩnh vực như an ninh trật tự, hệ thống chính trị, văn hoá...); công tác chỉ đạo xây dựng NTM có sự thiếu đồng đều dẫn tới một số nơi hiện vẫn đạt dưới 5 tiêu chí (các xã Nam Hoá, Ngư Hoá, Lâm Hoá)...

Để khắc phục những hạn chế nói trên, thời gian tới, Tuyên Hoá cần tiến hành rà soát lại các tiêu chí nào chưa đạt để từ đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sát sao hơn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ từ huyện tới cơ sở để tập trung chỉ đạo sâu sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phấn đấu đến cuối năm 2015 toàn huyện sẽ không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí...

Văn Minh