.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2015

Thứ Năm, 16/04/2015, 17:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tổng kết chương trình năm 2014 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2015. Tham dự có đồng chí Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan...

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2014, MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động. Các nội dung phối hợp luôn được đổi mới, phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cộng đồng dân cư luôn được quan tâm. Trong năm, Mặt trận đã chủ trì và phối hợp tổ chức 55 buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền viên, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho 3.575 cán bộ cơ sở; tổ chức 2.986 buổi tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho trên 204.000 lượt người; biên soạn và cấp phát cho Mặt trận cơ sở 11 chuyên đề với số lượng hơn 1.500 tập tài liệu; phối hợp và duy trì 214 điểm sáng chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư; 30 mô hình về tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đúng với chủ trương, đường lối. Nội dung tuyên truyền đã bám sát vào các vấn đề trọng tâm, nổi cộm và cần thiết để cung cấp cho người dân được biết và thực hiện. Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh được 1.423 lượt; tổ chức cho hơn 1.000 hộ kinh doanh và 43.000 học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấp phát hơn 3.400 tài liệu, 5.000 tờ gấp, treo gần 2.000 băng rôn, khẩu hiệu… tuyên truyền trên lĩnh vực này.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua nhiều hoạt động cụ thể như: Sở Công thương tổ chức 9 lớp tập huấn về kỹ năng nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho hơn 1.000 cán bộ Mặt trận cơ sở; Hội Nông dân tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn về sản xuất kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm cho 560 hội viên. Công tác tuyên truyền trên Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh thường xuyên.

Các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức 3.132 lượt tuyên truyền cùng hàng nghìn tờ rơi về lĩnh vực an toàn giao thông cho người dân. Phối hợp với Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền về lĩnh vực giao thông; 9 lớp tập huấn cho 575 lượt cán bộ Mặt trận các cấp về công tác tuyên truyền pháp luật ATGT, chặt bỏ cây cối, hiến đất, hiến tài sản để giải tỏa hành lang ATGT nông thôn. Ngoài ra, việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, tham gia bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả tốt đẹp…

Trong năm 2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực như: tuyên truyền người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông; triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện nghiêm phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng các mô hình điểm về “Khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; xây dựng gia đình không sinh con thứ 3, ấm no, tiến bộ, bình đẳng xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường…

P.V