.

Quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự

Thứ Bảy, 25/04/2015, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-4, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015 tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Hoàng Sĩ Thành, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 (ngày 25-11-2014) có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2015. Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi 55/183 Điều so với Luật Thi hành án dân sự năm 2008, trong đó sửa đổi 47 Điều, bãi bỏ 6 Điều và bổ sung 3 Điều.

Theo đó, Luật đã bổ sung thêm nội dung về quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án; quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Luật cũng nêu rõ các căn cứ để xác định việc chưa có điều kiện thi hành án.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ra đời nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý cho sự chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013. Đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và được chấp hành nghiêm chỉnh.

Cũng tại hội nghị, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015. Qua đó, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết xong 214.072/389.422 việc có điều kiện giải quyết (đạt 52,97%), đã giải quyết hoàn thành hơn 16.105 tỷ đồng/59.446 tỷ đồng có điều kiện giải quyết (đạt 27,09%), thu về cho ngân sách Nhà nước hơn 548 tỷ đồng.

Theo đánh giá, mặc dù kết quả đạt được tuy tăng so với cùng kỳ năm 2014, nhưng vẫn chưa có sự đột phá. Trong đó số chưa thi hành án xong chuyển sang kỳ sau vẫn còn rất lớn; nhiều việc đã chứng minh được tài sản nhưng chưa tổ chức thi hành án dứt điểm; nhiều việc đã ra quyết định thi hành án nhưng  chưa tổ chức xác minh điều kiện thi hành án…

6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, hướng dẫn thi hành và tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ…

D.C.H