.

Phấn đấu hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2015

Thứ Ba, 17/03/2015, 16:56 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 17-3, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các Công ty TNHH MTV: Môi trường-Phát triển đô thị, Đường sông và Cấp thoát nước Quảng Bình về công tác cổ phần hóa.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các công ty đã báo cáo tiến độ thực hiện cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp. Theo đó, sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc thực hiện CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các công ty đã thành lập Ban chỉ đạo CPH doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp, thống kê và xác định giá trị tài sản, báo cáo tài chính, lên phương án, điều lệ hoạt động và phương án sản xuất, kinh doanh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, các công ty cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công nhân viên thấy được mục đích, ý nghĩa của việc CPH. Nhờ vậy, các công ty đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất, động viên cán bộ, công viên công nhân viên tham gia mua cổ phần nhằm gắn liền với quyền lợi của người lao động trong việc sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo lộ trình thực hiện của các công ty, đến nay đã có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Đường sông Quảng Bình  và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình đã tiến hành đại hội cổ đông lần đầu. Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Đường sông Quảng Bình cơ bản đã hoàn thành xong các thủ tục. Sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí trợ cấp lao động dôi dư khi CPH của UBND tỉnh, Công ty sẽ tiến hành bàn giao sang Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa Quảng Bình. Công ty TNHH MTV Môi trường-Phát triển đô thị Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình có lộ trình thực hiện chậm hơn do một số nguyên nhân khách quan và khó khăn trong việc bán cổ phần. Tuy nhiên, hiện tại hai công ty này cũng đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng lộ trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đánh giá cao tinh thần thực hiện công tác CPH của các công ty. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế mà các công ty đang gặp phải trong quá trình thực hiện, đồng thời yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục, tháo gỡ khó khăn để phấn đấu trong 6 tháng đầu năm 2015 sẽ hoàn tất CPH các doanh nghiệp này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang nhắc nhở các công ty cần tiến hành song song việc CPH với việc duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; kiện toàn lại bộ máy trên cơ sở mô hình, điều lệ, kế hoạch; các ban, ngành hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành đúng kế hoạch CPH đã đề ra.

Lê Mai