.

Triển khai nhiệm vụ biển đảo năm 2015

Thứ Tư, 11/03/2015, 09:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-3, Ban Chỉ đạo biển đảo tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác biển đảo năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Văn Tuân,  Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị...

Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2014, công tác biển đảo đã được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện khá tốt. Nổi bật là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Luật biển Việt Nam, Đề cương tuyên truyền nội bộ về tình hình Biển Đông và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, các văn bản, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển...

Hoạt động bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng ven biển và trên biển đã được tăng cường. Đặc biệt từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo càng được tăng cường. Các đơn vị chức năng trong tỉnh đã duy trì chế độ thông tin, trao đổi, thông báo tình hình trên biển với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cảnh sát biển Vùng 1, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị... để xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra... Công tác phát triển kinh tế, xã hội các vùng ven biển đã được quan tâm hơn trước. Các ngành, các địa phương đã chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho ngư dân, khuyến khích đóng tàu công suất lớn đánh bắt vùng biển xa...

Về nhiệm vụ biển đảo năm 2015, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển và hải đảo cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biển và vùng ven biển. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động thù địch và các loại tội phạm khu vực ven biển và trên biển... Thường xuyên tổ chức các hoạt động về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

H.Q