.

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch

Thứ Hai, 16/03/2015, 16:20 [GMT+7]
(QBĐT) - HĐND huyện Bố Trạch khóa XVII vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm kiện toàn một số chức danh chủ chốt của UBND huyện theo quy định. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm tiến hành các thủ tục bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện; ủy viên UBND huyện và miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện.
 
Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và thống nhất cao, HĐND huyện Bố Trạch đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Bá Huỳnh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Trần Quang Vũ, Quyền Chủ tịch UBND huyện giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện và ông Trương Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bố Trạch vào chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Được biết,  trước đó tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ 37, khóa XXI, đồng chí Trần Quang Vũ, UVTV Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện cũng đã trúng cử vào chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Bố Trạch khóa XXI nhiệm kỳ 2010-2015.
 
Thanh Hải